Igle - Pinovi

Polugotov proizvod za izradu nakita u vise dimenzija i boja