Sajt www.repro-shop.com koristi kolačiće (cookies) za poboljšanje korisničkog iskustva, pretraživanja i drugih funkcionalnosti. Nastavkom korišćenja sajta i klikom na dugme "Prihvatam" dajete saglasnost za upotrebu kolačića u skladu sa uslovima navedenim u Uslovima korišćenja sajta i zaštite korisničkih podataka. Više informacija

PRIHVATAM

Postupak podnošenja i rešavanja reklamacija,
zamena robe, povrat robe i/ili novca

Potrošač ima pravo na podnošenje reklamacije u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2021).  Pravo na reklamaciju osim na nesaobraznost robe potrošač može uložiti i zbog pogrešno obračunate cene, poslatog pogrešnog artikla u smislu boje, količine, veličine, oštećenja i u slučaju drugih nedostataka. Za sve navedene slučajeve troškove povrata robe koja se reklamira troškove povrata snosi prodavac. U slučajevima kada se utvrdi da je potrošač greškom kupio artikal koji ne odgovara njegovim potrebama i želi zamenu za drugi artikal ili povrat novca, troškove povrata robe koja se menja i ponovnog slanja snosi sam potrošač.

Potrošač ima pravo reklamacije na kupljeni artikal u roku od dve godine od dana kupovine. Podnošenjem reklamacije, potrošač ima mogućnost izbora da traži:

- da se nesaobraznost robe reši raskidom ugovora o kupovini na daljinu i povratom robe

- da se otkloni uzrok nesaobraznosti robe (ukoliko je to moguće)

- da se artikal koji je predmet reklamacije zameni drugim ispravnim artiklom

- da se umanji cena 

Za robu kupljenu u našoj online prodavnici važno je da u momentu preuzimanja od strane kurirske službe proverite da paket nema fizičkih oštećenja u smislu pokidane ili na drugi način oštećene zaštitne ambalaže, nagnečenja ili drugih vidljivih oštećenja nastalih transportom. Ukoliko uočite bilo koje od navedenih oštećenja imate pravo da paket ne preuzimete - molimo Vas da nas telefonskim ili elektronskim putem obavestite u što bržem roku a mi ćemo Vas u najkraćem mogućem roku uputiti na dalje postupanje u skladu sa situacijom. 

Zahtev za reklamaciju na artikle kupljene u online prodavnici na sajtu www.repro-shop.com potrošač može prijaviti slanjem popunjenog ZAHTEVA ZA REKLAMACIJU e-mail porukom na adresu office@repro-shop.com ili ukoliko nije moguće slanje zahteva elektronskim putem molimo Vas popunjen i potpisan zahtev pošaljite poštom na adresu sedišta prodavca: TR REPROSHOP, Novi Sad, Cara Dušana 38.

Zahtev za reklamaciju možete preuzeti ovde: ZAHTEV ZA REKLAMACIJU

TR REPROSHOP će elektronskim ili pisanim putem potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je zavedena reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija i na upućen zahtev odgovoriti saglasno zakonski definisanim rokovima (u roku od 8 dana od datuma podnošenja reklamacije), prosleđivanjem reklamacionog lista na e-mail koji je potrošač označio kao kontakt u kome će biti sadržana i odluka prodavca o daljem postupanju po pitanju prosleđene reklamacije.

Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu, od dana podnošenja reklamacije. Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana.

U slučaju osnovanosti reklamacije i prihvatanja iste od strane prodavca, potrošač ima pravo, po sopstvenom izboru, na:
a. Zamenu reklamirane robe, za novu robu saobraznu ugovoru, ili otklanjanje nedostatka na robi (ukoliko je to moguće)
b. Povraćaj novčanih sredstava prema priloženom računu. Povraćaj novčanih sredstava potrošaču, izvršiće se elektronskim putem na tekući račun potrošača, u roku od 5 dana od dana rešavanja reklamacije.

Ukoliko prodavac odbije reklamaciju, dužan je da potrošača pismenim putem obavesti o odbijanju reklamacije kao i o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Obaveštenje o vansudskom rešavanju sporova

U skladu sa članom 55. i članom 151. Zakona o zaštiti potrošača ( Sl. Glasnik RS, br. 62/2014, 6/2016, 44/2018, 88/2021 – dr. zakon), obaveštavamo potrošače da imaju mogućnost rešavanja potrošačkog spora vansudskim putem. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija sačinjava listu tela i javno je objavljuje. Dostupna je na adresi https://vansudsko.mtt.gov.rs/adrbodies
Postupak pred telom može da pokrene POTROŠAČ predlogom samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor i ne nakon isteka roka od 1(jedne) godine od dana podnošenja reklamacije.
Kao PRODAVAC smo po Zakonu dužni da učestvujemo u postupku za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.
Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.